direct naar inhoud van 1.3 Opzet toelichting
Plan: Scherpenbergh Golfbaan
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1077-vas1

1.3 Opzet toelichting

Deze toelichting dient ter beschrijving en onderbouwing van het bestemmingsplan "Scherpenbergh Golfbaan".De toelichting bestaat uit zes hoofdstukken. Na dit inleidende hoofdstuk wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op de huidige en toekomstige situatie. In hoofdstuk 3 wordt het beleids kader geschetst. In hoofdstuk 4 zijn vervolgens de resultaten van de onderzoeken beschreven. Hoofdstuk 5 beschrijft de juridische planopzet. Hoofdstuk 6 gaat tenslotte in op inspraak en overleg.