direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding
Plan: Scherpenbergh Golfbaan
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1077-vas1

1.1 Aanleiding

Golfbaan "De Scherpenbergh bestaat momenteel uit een 18 holes lange baan, en een 7 holes korte baan (oefenbaan). Dit komt echter niet overeen met de van kracht zijnde juridisch-planologische regeling. Deze gaat uit van een 9 holes lange baan en een 6 holes korte baan (oefenbaan). Deze discrepantie is ontstaan doordat op 19 november 2003 de Raad van State het besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland over de goedkeuring van het bestemmingsplan “Golfbaan De Scherpenbergh” heeft vernietigd. Nadat Gedeputeerde Staten op 28 februari 2002 het bestemmingsplan “Golfbaan De Scherpenbergh” heeft goedgekeurd, is in de periode 2003-2004 de golfbaan uitgebreid. De uitspraak van de Raad van State betekent dat momenteel het bestemmingsplan uit 1993 (in werking getreden op 24 februari 1997) voor de 9 holes golfbaan weer van kracht is, en het bestemmingsplan Immenberg (1972) voor het overige deel van de golfbaan en omgeving.

De doelstelling van voorliggend bestemmingsplan "Scherpenbergh Golfbaan" is de huidige golfbaan "De Scherpenbergh" te voorzien van een adequate juridisch-planologische regeling. Daarnaast maakt het bestemmingsplan de uitbreiding van de golfbaan op de westelijke akker en een deel van het voormalige munitiemagazijnencomplex (MMC) mogelijk. Uiteindelijk kan hiermee een volwaardige 18-holes golfbaan met een 9-holes oefenbaan ontstaan.

Het gedeelte van het MMC dat niet voor golfactiviteiten wordt bestemd, krijgt de functie natuur. Daarbij blijven echter bewust landschappelijke sporen van het MMC zichtbaar, onder andere door behoud van de rasterstructuur en de aanwezigheid van grondwallen.

Ter onderbouwing van de besluitvorming over de uitbreiding van de golfbaan De Scherpenbergh is de m.e.r.-procedure doorlopen. Het MER Uitbreiding golfbaan De Scherpenbergh (2009) wordt als bijlage bij het onderhavig bestemmingsplan gevoegd.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1077-vas1_0001.jpg"

Afbeelding 1.1 Golfbaan "De Scherpenbergh" in haar gewenste vorm