direct naar inhoud van 2.5 Voorgenomen ontwikkeling
Plan: Scherpenbergh Golfbaan
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1077-ont1

2.5 Voorgenomen ontwikkeling


De krapte binnen de huidige 18 holes lange baan en 7 holes oefenbaan heeft geleid tot enkele niet-professionele oplossingen waardoor er momenteel geen ruimte is voor een 9 holes oefenbaan, maar slechts voor een 7 holes oefenbaan. De veiligheid van de baan komt hierdoor in het geding. Ter plaatse van hole 18 is sprake van een gevaarlijke kruising. Doelstelling van Golfbaan De Scherpenbergh is de uitbreiding met 2 lange holes, en een herschikking van de huidige baan zodat een volwaardige 18 holes lange baan ontstaat, inclusief een volwaardige 9 holes oefenbaan.


De afgelopen jaren is Golf- en Businessclub De Scherpenbergh tot het inzicht gekomen dat het noodzakelijk is, met het oog op het behouden van een concurrentiepositie, zowel de locatie westelijke akker als het MMC bij de huidige baan te betrekken. Ontwikkeling van holes op één van deze locaties zal onvoldoende zijn om de marktpositie van de Golf- en Businessclub op de huidige plek duurzaam te waarborgen met alle financieel-economische gevolgen van dien.


De voorgenomen ontwikkeling houdt concreet in de ontwikkeling van drie oefenholes op de westelijke akker, inclusief de realisatie ter plekke van geleidelijke overgangen naar het bestaande bos, schraal grasland en de aanleg van een tweetal poelen (natuurontwikkeling) én de aanleg van de 2 holes voor de lange baan in combinatie met natuurontwikkeling op het MMC. Hierdoor ontstaat ruimte op de golfbaan om de holes van de oefenbaan te verlengen, waarmee de oefenbaan een B-status krijgt. De oefenholes in het noordelijk bos tussen de Albaweg en de huidige golfbaan komen te vervallen. Hier zal de natuur worden hersteld. De vervallen oefenholes worden in de bestaande golfbaan ingepast.


In afbeelding 2.3. staat de inrichting van het MMC verbeeld, en in afbeelding 2.4 de inrichting van de westelijke akker.


Concluderend liggen de volgende argumenten aan de voorgenomen ontwikkeling ten grondslag:

1. Verbetering van de concurrentiepositie als voorwaarde voor een duurzame exploitatie en het vasthouden van de bestaande werkgelegenheid

2. Het bereiken van een volwaardige 18 holes golfbaan en een 9 holes oefenbaan

3. Handhaven van de natuurwaarden (ecologische betekenis) van de huidige baan (ten opzichte van intensiveren huidige oppervlak) met als nevendoelstelling natuurontwikkeling op de uitbreidingslocatie


afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1077-ont1_0007.jpg"

Afbeelding 2. 3   Indicatieve inrichting MMC met 2 holes lange baan (o.g.v. basisschets Van Empelen van Aalderen Partners BV, april 2009)

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1077-ont1_0008.jpg"

Afbeelding 2.4 Indicatieve inrichting westelijke akker met 3 holes oefen baan (o.g.v. basisschets Van Empelen van Aalderen Partners BV, april 2009)