direct naar inhoud van 2.3 Vigerende juridisch planologische situatie
Plan: Scherpenbergh Golfbaan
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1077-ont1

2.3 Vigerende juridisch planologische situatie

De gemeente Apeldoorn heeft voor de juridisch planologische regeling van golfbaan "De Scherpenbergh" twee bestemmingsplannen in procedure gebracht. Dit betreffen bestemmingsplan "Golfbaan De Scherpenbergh" uit 1993 en bestemmingsplan "Golfbaan De Scherpenbergh" uit 2002. Het eerste bestemmingsplan is slechts ten dele onherroepelijk en het tweede plan is in 2003 vernietigd door de Raad van State. Daarmee wordt het juridisch planologische kader voor golfbaan De Scherpenbergh en directe omgeving bepaald door het onherroepelijke deel van bestemmingsplan "Golfbaan De Scherpenbergh" uit 1993 en bestemmingsplan "Immenberg" uit 1972. Op basis van de vigerende juridisch planologische situatie is een 9 holes lange baan en een 6 holes oefenbaan baan toegestaan, evenals een clubhuis. Afbeelding 2.1 geeft de vigerende juridische situatie weer.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1077-ont1_0005.jpg"

Afbeelding 2.1 Vigerende juridische situatie: 9 holes lange baan en 6 holes oefenbaan