direct naar inhoud van 2.1 Inleiding
Plan: Scherpenbergh Golfbaan
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1077-ont1

2.1 Inleiding

Het huidig gebruik van een deel van de golfbaan De Scherpenbergh is niet in overeenstemming met de planologisch-juridische regeling. Ook de gewenste uitbreiding is niet mogelijk. Het onderhavig bestemmingsplan voorziet in het vervangen van het vigerende bestemmingsplan “Golfbaan De Scherpenbergh” uit 1993 (in werking getreden op 24 februari 1997) en het vigerend bestemmingsplan “Immenberg” (1972). Dit hoofdstuk beschrijft in chronologische volgorde de voorgeschiedenis, de vigerende juridische situatie, het huidig gebruik en de gewenste ontwikkeling waarvoor onderhavig bestemmingsplan het kader biedt.