direct naar inhoud van 4.5 Cultuurhistorie
Plan: Bestemmingsplan Vrijenbergweg 60 en 62 Loenen
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1076-onh1

4.5 Cultuurhistorie

4.5.1 Cultuurhistorische waarden

Ter plaatse zijn geen cultuurhistorische waarden aanwezig.

4.5.2 Archeologische waarden

De planlocatie ligt op een kleine daluitspoelingswaaier aan de rand van een stuwwalglooiing. Het maakt onderdeel uit van een oud akkercomplex (enk) en is als zodanig ge√ęgaliseerd. De egalisatie hoeft geen negatieve effecten op de eventueel aanwezige archeologische waarden gehad te hebben, omdat enken vaak een zodanig dikte hebben dat archeologische waarden zelfs bij diepere grondwerkzaamheden beschermd worden. Enken met diktes tot 1,2 meter zijn in Apeldoorn bekend. In dit geval zal de dikte van de enk circa 50 cm bedragen.

De ligging op de stuwwalglooiing is een geschikte plaats om een nederzetting te bouwen. Het is niet te nat en niet te droog. Diverse vondsten en waarnemingen op de flank van de stuwwal maken dit duidelijk. Even ten noorden van de planlocatie ligt een monument van archeologische waarde. Het monument wordt omschreven als een Laat Romeins / Vroeg Middeleeuws grafveld. De exacte locatie is niet bekend, omdat de melding uit 1915 komt van ds. Heldring. Er moet echter rekening gehouden worden dat binnen de planlocatie resten van een grafveld aangetroffen kunnen worden.

Bovenstaande informatie maakt de planlocatie tot een gebied met een hoge trefkans op archeologische waarden en bij ontwikkelingen waarbij de grond geroerd gaat worden, zou dan ook dan ook archeologisch onderzoek noodzakelijk zijn, ware het niet dat de locatie in het verleden geroerd is.

In 1995, tijdens de realisatie van het huidige hoofdgebouw is een veel groter areaal geroerd dan strikt noodzakelijk was voor de bouw. Eventuele archeologische vindplaatsen zijn daarmee te veel aangetast.