direct naar inhoud van 4.3 Verkeersaspecten
Plan: Bestemmingsplan Vrijenbergweg 60 en 62 Loenen
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1076-onh1

4.3 Verkeersaspecten

In de Parkeernota 1999, geactualiseerd in 2004, zijn parkeernormen voor woningen, bedrijven en diverse voorzieningen opgenomen. Voor elke planontwikkeling geldt dat met de nieuwe normen rekening dient te worden gehouden.

De gemeentelijke parkeernormen gaan niet specifiek in op een maatschappelijke voorziening als een Ashram. Deze laat zich ook niet vergelijken met een kerk. Als leidraad is derhalve de toename van het aantal bezoekers gehanteerd.

In onderstaande tabel worden prognoses voor het aantal bezoekers van de Ashram gegeven, gegroepeerd naar activiteit. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de huidige en de verwachte situatie.

Tabel 4.2 Bezoekersaantallen Ashram

Activiteit   Omschrijving   Frequentie   Gem. aantal bezoekers nu   Gem. aantal bezoekers verwacht  
Dagelijks beheer   Vaste bezetting op de Ashram   Dagelijks   3-5   3-5  
Bezoekers   Onregelmatige basis   Willekeurig   5-10   10-20  
Cursussen   Cursussen, voordrachten, therapieën   Dagelijks   Max. 10   Max. 25  
Babaji weekenden   Verschillende activiteiten (zingen, vuurceremonie)   Maandelijks   20-35   20-35  
Feestelijke vieringen   Vieringen die 1 tot 9 dagen kunnen duren   5 x per jaar   20-45   20-45  
Concerten   Indiase religieuze muziek   2 x per jaar   30-50   30-50  

De verkeersaantrekkende werking in de nieuwe situatie bedraagt maximaal 30 personenauto's per dag (op basis van volledige bezetting). Wanneer dit vervolgens wordt vertaald naar de parkeernorm die geldt voor een kerkgebouw (0,2 pp / zitplaats) dient rekening gehouden te worden met een toename van circa 6 parkeerplaatsen. Deze extra auto's kunnen ruimschoots op het eigen terrein geparkeerd worden.

Er wordt derhalve aan de parkeernormen voldaan.