direct naar inhoud van 3.2 Bouwplannen
Plan: Bestemmingsplan Vrijenbergweg 60 en 62 Loenen
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1076-onh1

3.2 Bouwplannen

De Ashram Sada Shiva Dham (lett.: de plaats van de heilige Shiva) is gelegen aan de Vrijenbergweg 60-62 te Loenen. Dit spiritueel centrum is in december 1991 gesticht door volgelingen van de Indiase heilige Shri Shri 1008 Shri Hairakhanwale Babaji., beter bekend als Babaji. Op het landgoed van ca. 8 ha. is een spiritueel centrum gebouwd, bestaande uit een tempel en ontvangstruimten. De Ashram wil voor een ieder de mogelijkheid bieden om de band met God of het goddelijke te verkennen of te verstevigen.


In Nederland is een Ashram een vrij onbekend fenomeen. Men zou het kunnen zien als een kruising tussen een klooster en een kerk. Men kan er bidden, zingen of mediteren, maar men kan er ook voor kortere of langere tijd verblijven om naast het spirituele programma ook werk ter ere van God te verrichten in en om de gebouwen.


De vaste bezetting van de Ashram bestaat uit een priester, een tuinman en een kok. Daarnaast komen geestverwanten min of meer regelmatig de Ashram bezoeken om deel te nemen aan het dagelijkse programma. Vanwege het open karakter van de Ashram en goede relatie met de omgeving mogen we ook af en toe belangstellenden ontvangen met diverse religieuze achtergronden. Verder worden er met enige regelmaat in groepsverband yogalessen of workshops met groepen georganiseerd.


De gebouwen zijn en worden geprojecteerd binnen de rode cirkel. Een dele van de omliggende velden en bossen behoren tot het landgoed. Hier wordt niet gebouwd.

Doordat de laatste tijd meer groepen op de Ashram komen, die ieder hun eigen activiteiten meebrengen, is hoe langer hoe meer duidelijk geworden dat de combinatie van tempel en ontvangstruimte in het bestaande hoofdgebouw niet optimaal is. De tempel hoort bovendien volgens de Indiase traditie los te staan van de ontvangstruimten.

Verder komen er in toenemende mate yogi's naar het centrum, die behoefte hebben aan meer privacy voor hun meditatie activiteiten, dan wij in het bestaande gebouw kunnen bieden.


Tenslotte streeft men ernaar om zoveel mogelijk self-supporting te zijn. Er is een moestuin. Verder pompt men grondwater op voor het besproeien van tuin en gazon met een eigen dieptepomp. Recent is een installatie voor gebruik van aardwarmte voor verwarming van de gebouwen aangelegd.


Plan voor opvang ontwikkelingen

Het bestuur en geestverwanten van de Stichting Haidakhandi Samaj hebben gezamenlijk een plan opgesteld voor de komende jaren, waarmee men denkt de bovengeschetste gewenste ontwikkelingen te kunnen accommoderen.

Belangrijk element van de plannen is dat er een tempel gebouwd gaat worden die los staat van het bestaande hoofdgebouw. De bedoeling daarvan is dat de functie van de tempel en de religieuze activiteiten die daarin plaatsvinden worden bevorderd, waardoor redelijkerwijze meer bezoekers verwacht mogen worden. Daarnaast wil men meer cursussen kunnen accommoderen voor groepen met een maximum van ongeveer 20 - 25 deelnemers.


Verder wil men de Ashram aantrekkelijker maken voor mensen die voor langere tijd even uit de maatschappij willen stappen, bijvoorbeeld middels een sabbatical, om een tijdje in relatieve afzondering te kunnen leven. De Stichting wil beginnen met bieden van therapieën, gebaseerd op de principes van de traditionele Indiase geneeskunde. Daarbij wordt vooral de nadruk gelegd op de preventie van ziekten en het vergroten van de weerstand tegen ziekten. Bij dergelijke therapieën wordt veel gewerkt met oliën en kruiden en het is daarom zeer gewenst om daarvoor over een aparte ruimte te kunnen beschikken.


Men wil het self-supporting aspect van het leven op de Ashram nog meer gaan versterken. Het is sowieso een sobere levenswijze die er op na gehouden wordt. Veel van de groente komt uit eigen tuin. Bij de ceremonies worden in de regel veel bloemen gebruikt: die komen voor een grootdeel uit eigen tuin. Men wil verder gaan op deze weg door een paar hobbykoeien te gaan houden, die dan heerlijk de ruimte hebben op het weiland ten westen en zuiden van het hoofdgebouw.

De toekomstige bezoekersaantallen bedragen maximaal 50 personen tegelijkertijd (tabel 1.1).

Activiteit   Omschrijving   Frequentie   Gem. aantal bezoekers nu   Gem. aantal bezoekers verwacht  
Dagelijks beheer   Vaste bezetting op de Ashram   Dagelijks   3-5   3-5  
Bezoekers   Onregelmatige basis   Willekeurig   5-10   10-20  
Cursussen   Cursussen, voordrachten, therapieën   Dagelijks   Max. 10   Max. 25  
Babaji weekenden   Verschillende activiteiten (zingen, vuurceremonie)   Maandelijks   20-35   20-35  
Feestelijke vieringen   Vieringen die 1 tot 9 dagen kunnen duren   5 x per jaar   20-45   20-45  
Concerten   Indiase religieuze muziek   2 x per jaar   30-50   30-50  


Tenslotte komt het soms voor dat een belangrijke spirituele leider uit India op bezoek komt in de Ashram. Deze leiders verblijven meestal enkele dagen op de Ashram. In dergelijke gevallen komen daar meestal veel mensen op af. Men vraagt dan ook altijd een evenementen vergunning aan.


Beschrijving van de plandelen


Plandeel A: Nieuwe tempel annex Kirtan hal

Het plandeel A bestaat uit twee delen die met elkaar in verbinding staan, namelijk een tempel voor het uitvoeren van erediensten en een zogenaamde kirtan hal, dat wil zeggen een grote ruimte waar mantra's worden gezongen en waar enkele malen per jaar ook een concert wordt gegeven van Indiase religieuze muziek.

Hoewel de tempel en kirtan hal twee verschillende functies hebben, horen ze toch bij elkaar en vormen één geheel. Zij staan echter los van het bestaande hoofdgebouw met o.m. de gastenverblijven. De positionering van dit nieuwe gebouw is voor een belangrijk deel op de cirkelvormige tuin die thans voor het hoofdgebouw is aangelegd. Deze cirkel heeft een diameter van plm. 18 meter.

Het is de bedoeling de kirtan hal te funderen op een betonnen kelder die dienst gaat doen als opslagruimte. De kelder heeft buitenwerkse afmetingen van 9,5 x 9,5 m². Teneinde de Ashram zoveel mogelijk in z'n eigen behoeften te laten voorzien is het de bedoeling om het gebouw te verwarmen door middel van een aardwarmte installatie.


Plandeel B: Multifunctionele groepsruimte

De bestaande tempel wordt heringericht als multi functionele ruimte, geschikt voor bijvoorbeeld yoga groepen van 20 - 25 deelnemers. Ook kunnen desgewenst maatschappelijke en/of culturele activiteiten worden georganiseerd voor en door de lokale bevolking van Loenen.

Wanneer de nieuwe tempel gereed is zullen slechts enkele relatief kleine verbouwingen van de bestaande tempel behoeven te worden uitgevoerd om deze geschikt te maken voor het faciliteren van groepsactiviteiten


Plandeel C: Accommodatie voor twee hobbykoeien

Naast de hoofdingang langs de bosrand, nabij het weiland, is een stal met toebehoren gesitueerd voor het houden van twee hobbykoeien. Men wil zoveel mogelijk selfsupporting zijn, en daartoe is al een uitgebreide moestuin aangelegd. Het besproeien van de tuin in de zomer vindt plaats door middel van de eigen waterpomp. In die filosofie past ook dat de benodigde melk zo veel mogelijk van eigen koeien kan worden betrokken.


Plandeel D. Extra kamers in het bestaande gebouw

De bestaande groepsruimte, annex kamers aan het einde van de noordvleugel van het hoofdgebouw zal worden uitgebreid en geheel worden ingericht voor extra overnachtingsmogelijkheden: kamers en slaapzaal. Dit betreft uitsluitend interne aanpassingen aan het gebouw.


Plandeel E: Ayurvedische behandelruimte

In een stacaravan wil men zogenaamde panchakarma behandelruimten inrichten volgens de traditionele Indiase Ayurveda principes.


Plandeel F: Meditatiehuisjes

In de noordelijke bosrand wil men de mogelijkheid bieden dat mensen die in alle rust voor een wat langere periode in stilte willen mediteren, los van het 'gedrang' van groepen en/of andere bezoekers in het de ashram-gebouw, in een apart meditatiehuisje hun spirituele oefeningen kunnen doen. Daarvoor zijn twee varianten ontwikkeld, prototype A en prototype B. Beide typen bestaan uit zeer eenvoudige, houten vierkante blokhutten, met afmetingen van respectievelijk 4 x 4 meter en 5,5 x 5,5 meter en een hoogte van maximaal 4 meter.


Plandeel G: Babaji Kutir

Een kamer voor de Leermeester, Babaji, die bestemd is om bepaalde ceremonies, ter ere van Hem, te kunnen uitvoeren. Ook deze kamer is een eenvoudig uitgevoerd houten huisje, met vergelijkbare afmetingen als de meditatiehuisjes.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1076-onh1_0004.png" Afbeelding 3.1 Plandelen aangegeven op plattegrond