direct naar inhoud van 3.1 Inleiding
Plan: Bestemmingsplan Vrijenbergweg 60 en 62 Loenen
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1076-onh1

3.1 Inleiding

Zoals in de inleiding reeds is toegelicht, vertoont een ashram sterke overeenkomsten met een middeleeuws klooster. Deze functies staan echter wel allemaal in het teken van geloofsbeleving.

Toelichting door de stichting:

Hoewel in de eerste jaren van ons bestaan de activiteiten zich vooral toespitsten op de ceremonies in de tempel, de laatste jaren zien we echter een toename van het aantal groepen, die gebruik willen maken van de faciliteiten die ons unieke centrum te bieden heeft.


We beschikken daarvoor over een ontvangstruimte waarin wij groepen van maximaal 10 mensen kunnen ontvangen. Dat is voor de meeste groepen te klein. We komen daardoor de laatste tijd hoe langer hoe meer in de situatie dat we ‘nee’ moeten verkopen aan geïnteresseerde groepen. Doordat meer groepen de weg naar de ashram weten te vinden, maar ook ieder hun eigen activiteiten meebrengen, is hoe langer hoe meer duidelijk geworden dat de combinatie van tempel- en ontvangstruimte in het bestaande hoofdgebouw niet optimaal is. De tempel hoort bovendien volgens de Indiase traditie los te staan van de ontvangstruimten.


Verder komen er in toenemende mate yogi’s naar ons centrum, die behoefte hebben aan meer privacy voor hun meditatie activiteiten, dan wij hen in het bestaande gebouw kunnen bieden.


Tenslotte streven we ernaar om zoveel mogelijk self-supporting te zijn (autarkieprincipe). We hebben nu een moestuin, waar veel van onze groente vandaan komt.

Verder pompen we het grondwater op voor het besproeien van tuin en gazon met onze eigen dieptepomp. Op termijn willen we enkele hobby-koeien gaan houden om het selfsupporting aspect verder te versterken. Tenslotte wordt gedacht aan het ontwikkelen van enkele earthships, die thans worden gezien als ultieme vorm van het autarkie principe. De beoogde earthships zijn bedoeld als familie woningen.