direct naar inhoud van 1.3 Geldend bestemmingsplan
Plan: Bestemmingsplan Vrijenbergweg 60 en 62 Loenen
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1076-onh1

1.3 Geldend bestemmingsplan

De in het plan betrokken gronden hebben in het nu geldende bestemmingsplan "Stuwwalrand Parkzone Zuid" de bestemmingen "maatschappelijke doeleinden" (Vrijenbergweg 60-62), "agrarisch gebied met landschappelijke- en natuurwaarde" (omliggende agrarische gronden), "woondoeleinden" (Beekbergerweg 36) en "bos- en natuurgebied" (Beekbergerweg 36 en omliggende gronden). Deze zijn op onderstaande afbeelding nader aangegeven. Daarbij is ter referentie tevens de plangrens van voorliggend bestemmingsplan opgenomen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1076-onh1_0002.jpg"

Afbeelding 1.2 Vigerend bestemmingsplan "Stuwwalrand Parkzone Zuid"

Met voorliggend bestemmingsplan worden geen wezenlijk andere bestemmingen geïntroduceerd, wel worden beperkte wijzigingen aangebracht in de ligging van bestemmingen. Zo wordt de oppervlakte van de bestemming "maatschappelijk" enigszins vergroot en wordt hieromheen een bestemming "groen" gelegd. Inhoudelijk wordt deze bestemming echter verkleind. Ook wordt de bestemming "wonen" meer aangepast aan de feitelijke situatie en minder grillig vormgegeven. Tenslotte rust nu op de gronden rond het perceel Beekbergerweg de bestemming "Bos en natuurgebied", terwijl het feitelijk agrarische gronden betreffen. Deze afwijking wordt met voorliggende plan rechtgezet.