direct naar inhoud van 1.2 Ligging en begrenzing
Plan: Bestemmingsplan Vrijenbergweg 60 en 62 Loenen
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1076-onh1

1.2 Ligging en begrenzing

Hoewel de stichting meerdere percelen in de omgeving in de omgeving van Loenen in eigendom heeft, heeft de planherziening uitsluitend betrekking op het bebouwde deel, zijnde de percelen Vrijenbergweg 60 (gebouwen) en 62 (bedrijfswoning).

Op het perceel Beekbergerweg vinden geen bouwkundige wijzigingen plaats, ter plaatse wordt uitsluitend een planologische toevoeging gedaan in de vorm van een dependance (een zelfstandig te bewonen bijgebouw). De bouwrechten worden daarmee dan ook niet uitgebreid.

De percelen zijn op onderstaande afbeelding nader aangeduid.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1076-onh1_0001.jpg"

Afbeelding 1.1 Ligging en begrenzing planlocatie