direct naar inhoud van Artikel 3 Agrarisch
Plan: Bestemmingsplan Vrijenbergweg 60 en 62 Loenen
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1076-onh1

Artikel 3 Agrarisch

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Agrarisch' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. agrarische bedrijven;
  • b. het verbouwen van gewassen en het weiden van vee;
  • c. natuurbeheer;
  • d. nutsvoorzieningen;

met de daarbij behorende bouwwerken en voorzieningen.

3.2 Bouwregels

Naast de algemene bouwregels van artikel 8 gelden de specifieke regels van het navolgende bebouwingsschema.

Bebouwing   Maximale oppervlakte /inhoud   Maximale goothoogte   Maximale bouwhoogte   Bijzondere regels  
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van overkappingen
 
      - bouwwerken, geen gebouwen zijnde zijn uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak, met uitzondering van terrein- en erfafscheidingen
 
- erf- en terreinafscheidingen       2 m   - de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen buiten het bouwvlak of voor de voorgevel van de bedrijfswoning of het verlengde daarvan bedraagt ten hoogste 1,50 m
 

3.3 Specifieke gebruiksregels

Naast de algemene gebruiksregels van artikel 9 gelden de volgende specifieke regels.

3.3.1 Wonen en Maatschappelijk

Grond behorende bij woningen en maatschappelijke functies, maar gelegen buiten het bestemmingsvlak met de bestemming 'Wonen' of de bestemming 'Maatschappelijk' mag, als zijnde een aan het landelijk gebied verwante activiteit, gebruikt worden als moestuin.