direct naar inhoud van 7.2 Overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening
Plan: Bestemmingsplan Hoofdweg 84 Loenen
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1075-onh1

7.2 Overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening

Het voorontwerp van dit bestemmingsplan is in het kader van het overleg ex artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening toegezonden aan de VROM-inspectie. De reactie van deze instantie is hieronder samengevat en van antwoord voorzien.

Dit plan is voorbesproken met de provincie Gelderland. Gelet op de inhoud van het plan heeft zij toen aangegeven dat het niet nodig is hierover het wettelijke vooroverleg te voeren.

7.2.1 VROM-inspectie

Inhoud van de brief

Het plan geeft de betrokken rijksdiensten geen aanleiding tot het maken van opmerkingen, gelet op de nationale belangen in de Realisatieparagraaf Nationaal Ruimtelijk Beleid .

Beantwoording

De reactie wordt voor kennisgeving aangenomen.