direct naar inhoud van 5.5 Financieel-economische uitvoerbaarheid
Plan: Bestemmingsplan Hoofdweg 84 Loenen
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1075-onh1

5.5 Financieel-economische uitvoerbaarheid

Met de initiatiefnemer is op 16 december 2009 een anterieure overeenkomst over grondexploitatie gesloten, zoals bedoeld in artikel 6.24 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening. Hierin is afgesproken dat de initiatiefnemer de kosten die gemeente maakt ter uitvoering van haar initiatief voor zijn rekening komt. Alle met deze planherziening samenhangende kosten komen dus ten laste van de initiatiefnemer. Deze herziening heeft derhalve voor de gemeente geen financiƫle gevolgen. Er behoeft daarom geen exploitatieplan te worden vastgesteld.