direct naar inhoud van 5.4 Cultuurhistorie
Plan: Bestemmingsplan Hoofdweg 84 Loenen
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1075-onh1

5.4 Cultuurhistorie

5.4.1 Cultuurhistorische waarden

De geplande bouwkundige aanpassingen aan de buitenkant van de boerderij zijn zodanig ontworpen, dat daarmee rekening wordt gehouden met de aanwezige cultuurhistorische waarden. Over het bouwplan voor de boerderij is een positief advies gegeven door de gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. De beperkte uitbreiding van de parkeerruimte aan de zuidzijde van het erf is toegestaan, mits dit gebeurt door middel van halfverharding, bij voorkeur grind. Ook voor de rest van het erf en de toegangsweg geldt dat verharding hier beperkt moet blijven: indien nodig halfverharding toepassen.

5.4.2 Archeologische waarden

Het plangebied kent een middelhoge en een hoge archeologische verwachtingswaarde. Omdat de wijzigingen zijn gepland op plekken waar al bebouwing staat, kan archeologisch onderzoek evenwel achterwege blijven.