direct naar inhoud van 4.2 Bebouwing
Plan: Bestemmingsplan Hoofdweg 84 Loenen
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1075-onh1

4.2 Bebouwing

De T-hallehuisboerderij is geschikt om her te gebruiken voor de gewenste functie. Het bouwvolume kan daarvoor praktisch ongewijzigd blijven, alleen aanpassingen van architectonische aard zijn nodig. Het voorhuis zal gaan dienen als ruimte voor het inwonende echtpaar en wordt dus de bedrijfswoning. De deel wordt in twee etages verdeelt. Op de begane grond is ruimte voor kamers voor zes zorgontvangers gecombineerd met gemeenschappelijke voorzieningen (keuken, woonkamer, sanitair). Op de verdieping is ruimte voor1-kamerappartementen voor vier zorgontvangers. Die appartementen hebben wel eigen voorzieningen (keuken, badkamer). Toch kunnen die appartementen niet als compleet zelfstandig worden betiteld (open verbinding met de rest van het gebouw en geen eigen berging). Het blijven dus zorgappartementen.

Voor de gewenste functies op de begane grond is ook de aanbouw tegen de deel nodig. Qua oppervlakte voldoet die aanbouw aan de wensen, maar bouwkundig voldoet de aanbouw niet. Hij is namelijk te laag. Het voornemen is om de aanbouw te vervangen door een passende aanbouw. Ruimtelijk concept daarvoor is een bakhuis. Een bakhuis is een vrij gebruikelijk element bij een wat oudere boerderij, zeker met dit type en deze omvang. Het gaat dan om een bouwlaag met een lage kap die tegen de deel komt te staan. Het bebouwde oppervlakte, in totaal 450 m² (exclusief bedrijfswoning) blijft gelijk, conform de bepalingen uit het functieveranderingsbebeleid.

De schuur annex wagenloods bij de boerderij blijft voorlopig ongewijzigd. Het zal gaan dienen als bijgebouw bij de bedrijfswoning en ruimte bieden aan de stalling van de paarden van de bewoners van de bedrijfswoning. Die zullen daarbij gebruik maken van de bestaande paardenbak. Mogelijk dat in de toekomst het bijgebouw ook gebruikt gaat worden voor zorgactiviteiten. Te denken valt dan bijvoorbeeld aan een activiteitencentrum.

Met de komst van de zorgfunctie verandert het erf rondom de boerderij nauwelijks. De huidige inrichting voldoet grotendeels. Alleen aan de zuidkant van de boerderij zal het erf worden uitgebreid voor een klein parkeerterrein. Dat terrein zal ruimte bieden aan 9 auto's en is zo geprojecteerd dat daarvoor geen van de aanwezige bomen gekapt hoeft te worden. De landschappelijke inrichting van het erf is van een dusdanige kwaliteit dat er geen aanleiding is daarvoor aanvullende maatregelen te nemen voor een goede inpassing in de omgeving.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1075-onh1_0013.jpg"

Figuur 13: inrichtingsplan

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1075-onh1_0014.jpg"

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1075-onh1_0015.jpg"

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1075-onh1_0016.jpg"

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1075-onh1_0017.jpg"

Figuur 14: bouwplan