direct naar inhoud van 3.6 Cultuurhistorie
Plan: Bestemmingsplan Hoofdweg 84 Loenen
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1075-onh1

3.6 Cultuurhistorie

Als onderdeel van buitenplaats Ter Horst heeft het plangebied hoge cultuurhistorische waarden. De in paragraaf 3.2 beschreven open ruimte, die met bomen omzoomd wordt, vormt een wezenlijk onderdeel van de ruimtelijke structuur van de buitenplaats. Die afgebakende openheid is cultuurhistorisch gezien dan ook waardevol. Daarnaast zijn is de boerderij een cultuurhistorische waardevol object, in verband met zijn plek binnen de buitenplaats, het bouwvolume en de architectuur. De boerderij is niet aangewezen als monument. Wel is Ter Horst aangewezen als beschermde buitenplaats op grond van de Monumentenwet. De boerderij valt onder die aanwijzing. Op die wijze zijn aanpassingen aan de buitenkant van de boerderij en het bijgebouw, alsmede aan het erf en het omliggende landschap binnen de begrenzing van de beschermde buitenplaats, alleen mogelijk als die geen afbreuk doen aan de cultuurhistorische waarden van het landgoed.