direct naar inhoud van 3.5 Archeologie
Plan: Bestemmingsplan Hoofdweg 84 Loenen
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1075-onh1

3.5 Archeologie

De boerderij en een groot deel van het overige van het plangebied ligt op een kleine dekzandrug. Op diezelfde dekzandrug ligt ook kasteel Ter Horst. Het huidige kasteel Ter Horst dateert uit de zestiende eeuw. Maar waarschijnlijk staat daar al vanaf de veertiende eeuw een kasteel. De dekzandrug kent een hoge archeologische verwachtingswaarde. Voor het overige ligt het plangebied op een dekzandvlakte met daluitspoelingswaaierafzettingen. Die kent een middelhoge verwachtingswaarde. Het overgrote deel van de bodem bestaat uit laarpodzolgronden. Het overige deel bestaat uit gooreerdgronden. Dit zijn kalkloze zandgronden. In het plangebied en de directe omgeving zijn geen archeologische vondsten bekend.