direct naar inhoud van 3.2 Ruimtelijke en functionele structuur
Plan: Bestemmingsplan Hoofdweg 84 Loenen
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1075-onh1

3.2 Ruimtelijke en functionele structuur

Omgeving

Het plangebied is gelegen ten noordoosten van het dorp Loenen. Tussen het dorp en de Molen-Allee is daar een aparte, landschappelijke eenheid aanwezig: buitenplaats Ter Horst. Die buitenplaats kenmerkt zich door een schakeling van bospercelen, forse laanbeplantingen, houtwallen, met groen omzoomde akkers en verspreid wat bebouwing. Grofweg in het midden is het historische historische kasteel te vinden, met bijbehorende tuinen. Buitenplaats Ter Horst is aangewezen als een rijksbeschermde buitenplaats (vergelijkbaar met een beschermd dorpsgezicht).

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1075-onh1_0007.jpg"

Figuur 7: luchtfoto omgeving

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1075-onh1_0008.png"

Figuur 8: kasteel Ter Horst

Ten noorden van het landhuis en de bijbehorende voorzieningen is een 6 hectare grote, open ruimte aanwezig. Die ruimte is hoofdzakelijk ingevuld als weiland. De ruimte wordt in zijn geheel afgebakend door hoge beplanting. Met in het zuiden enkele bospercelen, in het westen de hoge bomen en lanen rond kasteel Ter Horst, die dat kasteel grotendeels aan het zicht onttrekt. In het noorden staat laanbeplanting langs de Hoofdweg en in het oosten bakeken rijen hoge eiken langs een landweg de ruimte af.

Binnen deze open ruimte staat boerderij 'De Oldenhof'. Bezien vanuit kasteel Ter Horst staat de boerderij schuinvoor het kasteel, op ruime afstand van de tuin van dat huis en van de Hoofdweg. De eerste afstand bedraagt ruim 60 meter en de afstand tot de Hoofdweg bedraagt ruim 150 meter. De boerderij is niet georiƫnteerd om de Hoofdweg maar op de open ruimte voor de boerderij. De achterkant van het erf wordt gevormd door de eikenrijen langs de genoemde landweg. De onsluiting op de Hoofdweg verloopt via een smalle erftoegangsweg, waarlangs nog enkele forse eiken te vinden zijn.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1075-onh1_0009.jpg"

Figuur 9: Boerderij de Oldenhof gezien vanaf de Hoofdweg

Boerderij 'De Oldenhof' is een T-hallehuisboerderij, van een relatief fors formaat. Het voorhuis bestaat uit anderhalve bouwlaag met een zadelkap en is opgetrokken uit bakstenen en dakpannen. De architectuur bevat duidelijke kenmerken uit de eerste helft van de twintigste eeuw. De deel is opgetrokken uit bakstenen en een rieten kap. De architectuur is tradiotioneler van aard. Aan de noordzijde is aan de deel een stalruimte toegevoegd in de vorm van een aanbouw.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1075-onh1_0010.jpg"

Figuur 10: Boerderij De Oldenhof

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1075-onh1_0011.jpg"

Figuur 11: De achterzijde van boerderij de Oldenhof

'Achter' de boerderij is de overige, voormalige bedrijfsbebouwing te vinden. Het gaat om een relatief kleine stal annex schuur, waartegen een wagenloods staat. Dat samengestelde bouwvolume staat tegen de noordoostelijke perceelsgrens aan. Ten noorden van dat bouwvolume is, omringd door eiken, een paardenbak aanwezig. De verdere erfinrichting is uiterst sober en doelmatig. Ten noorden van de boerderij is een (jonge) boomgaard aanwezig. En aan de zuidkant van het erf bepalen enkele forse eiken het ruimtelijke beeld. De tuin rondom het voorhuis is voorzien van een beukenhaag en enkele solitaire bomen.