direct naar inhoud van 3.1 Historie
Plan: Bestemmingsplan Hoofdweg 84 Loenen
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1075-onh1

3.1 Historie

Op de topografische kaart van omstreeks 1915 is te zien hoe het plangebied een agrarische functie heeft en wordt gebruikt voor akkerbouw, omringd door bospercelen en houtwallen. Een deel van de boerderij, waarschijnlijk het voorhuis op die kaart al te vinden. Aan de padenstructuur is goed te zien dat het plangebied bij de buitenplaats Ter Horst hoort. In die huidige situatie zijn de meeste van de paden niet meer terug te vinden.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1075-onh1_0006.jpg"

Figuur 6: Topografische kaart van omstreeks 1915.