direct naar inhoud van 2.2 Structuurvisie Loenen
Plan: Bestemmingsplan Hoofdweg 84 Loenen
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1075-onh1

2.2 Structuurvisie Loenen

De structuurvisie voor Loenen: Loenen, een dorp om te zoenen, geeft een beeld van de gewenste ontwikkeling van het dorp en directe omgeving voor de jaren tot ongeveer 2020. Binnen die omgeving is het plangebied ook gelegen. Deze visie is een uitwerking van en een onderlegger voor diverse, ruimtelijke beleidsdocumenten van gemeente en de bovengemeentelijke overheden.

In de visie voor Loenen is ingezet op behoud en versterken van de kwaliteiten die het dorp nu heeft en die een positieve uitwerking op de leefbaarheid van het dorp kunnen hebben. Loenen is en blijft een leefbaar dorp met daadkracht en saamhorigheid. Daarbij hoort een evenwichtige opbouw van de bevolking naar samenstelling en leeftijdsopbouw. Daar hoort ook een eigentijds verenigingsleven bij met voor elk wat wils. Goed functionerende voorzieningen, nu en in de toekomst, leveren daar een belangrijke bijdrage aan.

In de structuurvisie maakt het plangebied deel uit van een gebied dat is gezoneerd als heide-ontginningen. Voor dit gebied wordt ingezet op het behouden en versterken van de landschappelijke kwaliteiten. Voor buitenplaats Ter Horst wordt ingezet op herstel en conservering van de landschapsstructuur.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1075-onh1_0005.jpg" Figuur 5: kaart structuurvisie