direct naar inhoud van 1.3 Geldend bestemmingsplan
Plan: Bestemmingsplan Hoofdweg 84 Loenen
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1075-onh1

1.3 Geldend bestemmingsplan

Voor het plangebied geldt het bestemmingsplan Stuwwalrand Parkzone Zuid. Dat plan is vastgesteld op 26 april 2001 en is grotendeels goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Gelderland op 4 december 2001. Later is het plan op onderdelen herzien met het 1e herziening van het bestemmingsplan Stuwwalrand Parkzone Zuid. Dat plan is vastgesteld op 23 oktober 2006 en goedgekeurd op 22 mei 2007.

De boerderij en omliggende grond in het plangebied hebben de bestemming Agrarisch gebied met landschappelijke- en natuurwaarde. Daarmee zijn deze gronden in hoofdzaak bestemd voor agrarische bedrijvigheid. Daarnaast ligt op de gronden de aanduiding natuurontwikkelingsgebied. Op de boerderij rust de aanduiding 'klein agrarisch bedrijf'. Daarmee wordt een 'verbaal' bouwvlak geregeld. Binnen een fictief vierkant van 130 bij 130 meter is hier 2500 m² aan agrarische bedrijfsbebouwing toegestaan. Een klein gedeelte van het plangebied, ten noorden van de boederij heeft de bestemming Bos en natuurgebied. De grond is daarmee vooral bestemd voor behoud, bescherming en versterking van de bossen en de natuurwaarden.

Een zorgfunctie (zonder dat die direct samenhangt met de uitoefening van een agrarisch bedrijf) past niet binnen de beschreven, agrarisch bestemming, want het is geen agrarische bedrijvigheid. Daarom is een bestemmingsplanherziening nodig om de gewenste zorgboederij mogelijk te maken.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1075-onh1_0002.jpg"

Figuur 2: Uitsnede bestemmingsplankaart