direct naar inhoud van Artikel 11 Algemene gebruiksregels
Plan: Bestemmingsplan Hoofdweg 84 Loenen
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1075-onh1

Artikel 11 Algemene gebruiksregels

11.1 Strijdig gebruik onbebouwde grond
11.1.1 Gebruik in strijd met bestemming

Als gebruik in strijd met de bestemming geldt in ieder geval:

 • a. het gebruik van gronden voor het opslaan, storten of bergen van materialen, producten en mest, tenzij dit gebruik noodzakelijk is voor of verband houdt met het op de bestemming gerichte gebruik van de gronden;
 • b. het gebruik van gronden voor het opgeslagen hebben van gerede of onklare machines en vaar- en/of voertuigen, tenzij dit gebruik noodzakelijk is voor of verband houdt met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
 • c. het gebruik van gronden voor het beoefenen van lawaaisporten;
 • d. het gebruik van gronden voor volkstuinen,
 • e. het gebruik van gronden voor verblijfsrecreatie,
 • f. het gebruik van kampeermiddelen voor permanente bewoning.
11.1.2 Strafbepaling

Overtreding van het in sublid 11.1.1 bepaalde is een strafbaar feit.

11.2 Strijdig gebruik bebouwde grond
11.2.1 Gebruik in strijd met de bestemming

Als gebruik in strijd met de bestemming geldt in ieder geval:

 • a. het gebruik van bouwwerken voor het bedrijfsmatig vervaardigen, opslaan, verwerken, of herstellen van goederen en het opslaan en be- of verwerken van producten, tenzij:
  • 1. dit gebruik plaatsvindt ten behoeve van de (agrarische) productie binnen het bedrijf;
  • 2. dit gebruik uitsluitend betrekking heeft op (agrarische) producten van het eigen bedrijf;
  • 3. het betreft inpandige berging van caravans en kampeerauto's in al dan niet voormalige (agrarische) bedrijfsopstallen;
  • 4. het betreft inpandige opslag van goederen, zonder dat sprake is van be- of verwerking daarvan (statische opslag);h,;
 • b. het gebruik van bouwwerken voor wonen, met uitzondering van de aangegeven woningenen de ingevolge de bestemmingsregeling toegestane bedrijfswoningen;
 • c. het gebruik van gebouwen voor een seksinrichting;
 • d. het gebruik van bouwwerken voor detailhandel;
 • e. het het gebruik van bouwwerken voor het beoefenen van lawaaisporten.
11.2.2 Strafbepaling

Overtreding van het in sublid 11.2.1 bepaalde is een strafbaar feit.