direct naar inhoud van Bijlage 5 Procedureschema
Plan: Bestemmingsplan Kanaaloevers Haven Centrum herstelplan
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1074-onh1

Bijlage 5 Procedureschema

Voorbereidingsbesluit datum van inwerkingtreding
 
-  
Voorbereidingsbesluit geldig t/m
 
-  
Voorontwerp ter inzage
 
-  
Ontwerpplan ter inzage
 
29-04-2010 - 09-06-2010  
Vaststelling door gemeenteraad
 
11 november 2010  
Terinzagelegging vastgesteld plan
 
25-11-2010 - 06-01-2011  
Aanwijzing GS/Minister van VROM
 
-  
Beroep ingesteld bij Afdeling bestuursrechtspraak
 
ja  
Voorlopige voorziening gevraagd bij Voorzitter Afdeling bestuursrechtspraak   nee  
Essentie uitspraak Voorzitter Afdeling bestuursrechtspraak   nvt  
Datum inwerkingtreding b.p.
 
08-01-2011  
Essentie uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak
 
Beroep ongegrond  
Datum onherroepelijk worden bestemmingsplan
 
25-05-2011  
Opmerkingen
 
-