direct naar inhoud van 3.4 Financieel-economische uitvoerbaarheid
Plan: Bestemmingsplan Kanaaloevers Haven Centrum herstelplan
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1074-onh1

3.4 Financieel-economische uitvoerbaarheid

Voor de ontwikkeling van het totale gebied Haven Centrum is een exploitatieopzet gemaakt. In bestemmingsplan Kanaaloevers Haven Centrum is de financieel-economische uitvoerbaarheid van dat plangebied aangetoond en is een globale exploitatieopzet opgenomen. Daarin is ook het gebiedje dat onderwerp is van dit bestemmingsplan meegenomen.

Het onderhavige bestemmingsplan is er alleen op gericht een juridische onvolkomenheid te herstellen. Bovendien vallen in het plangebied slechts delen van woningen (de uitbreiding van de kopappartementen van Woondrôme in het tussenlid en delen van de appartementen in de nieuwe woonwand). Er is derhalve geen sprake van een bouwplan als bedoeld in artikel 6.12 lid 1 Wro juncto artikel 6.2.1 Bro.

Om deze redenen is het vaststellen van een exploitatieplan niet nodig.