direct naar inhoud van 2.1 Beeldvisie Kanaaloevers
Plan: Bestemmingsplan Kanaaloevers Haven Centrum herstelplan
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1074-onh1

2.1 Beeldvisie Kanaaloevers

Het gebied Kanaaloevers omvat een gebied rond de oevers van het Apeldoorns Kanaal ter hoogte van het stadscentrum van Apeldoorn. De gemeente heeft haar visie voor dit gebied vastgelegd in de nota "Beeldvisie Kanaaloevers; nieuw leven in een verlaten gebied" die is vastgesteld in april 1994. De visie omvat voor het gebied tussen Apeldoornse brug en spoorbrug in grote lijnen de volgende plannen. De bedrijfsfunctie van het gebied wordt gewijzigd in een woonfunctie; naast de hoofdfunctie wonen zal er in het gebied in beperkte mate ruimte worden gereserveerd voor niet-woonfuncties zoals winkels, horeca, kantoren en kleine bedrijfjes. De woonfunctie krijgt vorm als stedelijk wonen met een hoge woningdichtheid. De visie geeft ook een beeld van de benodigde infrastructuur en de openbare ruimte.

Het totale plangebied van de Beeldvisie is in zeven deelgebieden verdeeld. Voor ieder deelgebied wordt de Beeldvisie nader uitgewerkt in een stedenbouwkundig plan en vervolgens in een bestemmingsplan vertaald, waarna de uitvoering ter hand genomen kan worden.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1074-onh1_0003.jpg"

figuur 3 deelgebieden Kanaaloevers