direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding
Plan: Bestemmingsplan Kanaaloevers Haven Centrum herstelplan
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1074-onh1

1.1 Aanleiding

Op 10 april 2008 heeft de gemeenteraad bestemmingsplan Kanaaloevers Haven Centrum vastgesteld. Gedeputeerde staten van Gelderland hebben het bestemmingsplan op 24 oktober 2008 goedgekeurd. Tegen dit besluit is beroep ingesteld. In haar uitspraak van 18 november 2009 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het beroep van enige reclamanten voor een klein onderdeel gegrond verklaard en goedkeuring onthouden aan het plangedeelte tussen het Woondrôme en het nieuwe appartementengebouw. De uitspraak is opgenomen in bijlage 1 van de Bijlagen bij de toelichting. De aanleiding voor de onthouding van goedkeuring was slechts gelegen in het ontbreken van een adequate regeling voor de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde. In figuur 1 is de afbeelding uit de uitspraak opgenomen, waarin de Afdeling heeft aangegeven aan welk plandeel goedkeuring is onthouden.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1074-onh1_0001.jpg"

figuur 1 kaart bij Afdelingsuitspraak

Verder heeft de Afdeling de gemeenteraad opgedragen voor het betreffende gedeelte binnen 9 maanden na verzending van haar uitspraak een nieuw bestemmingsplan voor dit gedeelte vast te stellen. Dit bestemmingsplan voorziet daarin. Daarnaast wordt met dit bestemmingsplan alsnog geregeld dat de hoogte van een terreinafscheiding tussen de daktuin van Woondrôme en het binnenterrein van de nieuwe woonwand 2 meter mag bedragen, in plaats van de 1 meter die in bestemmingsplan Kanaaloevers Haven Centrum is opgenomen.