direct naar inhoud van 9.1 Inleiding
Plan: Agrarische Enclave
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1073-vas2

9.1 Inleiding

In hoofdstuk 4 is de bestaande situatie in het plangebied beschreven. Hoofdstuk 5 bevat een toelichting op de planologische aspecten en hoofdstuk 6 en 7 geven de gemeentelijke visie op het gebied weer. De volgende stap is het treffen van een juridische regeling die dit vastlegt. Dit hoofdstuk beschrijft beknopt deze regeling. Voor de details wordt verwezen naar de planregels.

In paragraaf 9.2 wordt het karakter van dit bestemmingsplan beschreven. Paragraaf 9.3 beschrijft de gebruikte bestemmingen. Hier worden zowel de regels als de weergave van de bestemmingen op de plankaart beschreven. De beschrijving geeft aan hoe de regeling geïnterpreteerd moet worden. In paragraaf 9.4 tenslotte worden de algemene regels en de overgangs- en slotregels besproken.