direct naar inhoud van 8.7 Uddelerveen 63-67
Plan: Agrarische Enclave
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1073-vas2

8.7 Uddelerveen 63-67

Tijdens de opstelling van het voorontwerpbestemmingsplan heeft het mechanisatiebedrijf aan het Uddelerveen 63-67 verzocht medewerking te verlenen aan de uitbreiding van de bedrijfsgebouwen. Ten opzichte van het geldende plan gaat het om een uitbreiding van 2300 m² aan bedrijfsgebouwen naar een totaal van 5000 m². Deze uitbreiding is voor een groot deel geprojecteerd op het bestaande bedrijfsterrein.

De uitbreiding is met name nodig om ervoor te zorgen dat er geen materialen en machines buiten opgeslagen moeten worden. De huidige buitenopslag leidt tot een inefficiënt werkproces. Producten die buiten opslagen hebben gelegen, moeten vaak opnieuw gereinigd en gespoten worden. Buiten gestalde machines moeten door de invloed van de weersomstandigheden tegen een gereduceerde pijs verkocht worden. Ook kost het veel arbeid om de producten en halffabrikaten veelvuldig te moeten verplaatsen tussen de verschillende gebouwen op het perceel en de buitenopslag. Hierom is een uitbreiding van de opslagcapaciteit en het productieoppervlak nodig. Door hangbanen aan te brengen wordt de inzet van heftrucks geminimaliseerd, wat weer tot een efficienter werkproces leidt.

Op basis van provinciaal beleid is een dergelijke uitbreiding alleen mogelijk indien het realiseren van de uitbreiding op andere en betere plek, zoals een bedrijventerrein, aantoonbaar niet mogelijk is. Daarvan is sprake.

De onderneming is bijna 40 jaar in Uddel gevestigd en is daardoor traditioneel verbonden aan zijn plek. Ook word een deel van de omzet in de regio gerealiseerd. Dit cliënteel zal waarschijnlijk verloren gaan als het bedrijf naar een andere locatie vertrekt. Daarnaast wonen alle medewerkers in de omgeving van het bedrijf. De verwachting is niet dat zij willen verhuizen. Dat terwijl de medewerkers tezamen de kennis bezitten voor het maken van de specialisitische producten van het bedrijf. Ook is het bedrijf met 25 medewerkers van belang voor de lokale werkgelegenheid. Met de uitbreiding kan dat belang verder groeien.

In Uddel en omgeving zijn geen locaties beschikbaar waar het uit te breiden bedrijf functioneel en ruimtelijk beter op zijn plek is dan de huidige locatie. Daarnaast neemt het ruimtebeslag van het bedrijf met de uitbreiding beperkt toe. Daarop gelet, zullen de kosten van een eventuele verplaatsing niet in verhouding staan tot de belangen die daarmee gediend zijn. Een uitbreiding van de activiteiten op de huidige locatie is de enige optie om het bedrijf zich duurzaam te laten doorontwikkelen.

Voor de bedrijfsuitbreiding is een inrichtingsplan en een schetsplan gemaakt. Hiermee wordt het bedrijf op een goede en zorgvuldige wijze ingepast in de de omgeving. Beide plannen zijn opgenomen in bijlage 14 van de Bijlagen bij de toelichting. Verder is een natuurwaardenonderzoek uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de aanwezige natuurwaarden de uitvoering van het plan niet in de weg staan. Het uitgevoegde onderzoek is eveneens te vinden in bijlage 14 van de Bijlagen bij de toelichting.