direct naar inhoud van 8.6 't Rechtewegje 51
Plan: Agrarische Enclave
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1073-vas2

8.6 't Rechtewegje 51

In aanloop naar de opstelling van het bestemmingsplan heeft de eigenaar van het perceel 't Rechtewegje 51 verzocht om functieverandering naar wonen. De agrarische opstallen gaan daarbij plaats maken voor twee vrijstaande woningen. Deze twee nieuwe woningen zijn ten oosten van de aanwezige woning gedacht, ter hoogte van de te slopen opstallen. Hiervoor is een inrichtingsplan gemaakt, waarmee de woningen op een zorgvuldige wijze worden ingepast in het landschap. Dit inrichtingsplan is opgenomen in bijlage 13 van de Bijlagen bij de toelichting. Verder is, vooral in verband met de voorgenomen sloop van de overtollige gebouwen, een natuurwaardenonderzoek uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de aanwezige natuurwaarden de uitvoering van het plan niet in de weg staan. Het uitgevoegde onderzoek is eveneens te vinden in bijlage 13 van de Bijlagen bij de toelichting.