direct naar inhoud van 8.5 Oudedijk 30
Plan: Agrarische Enclave
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1073-vas2

8.5 Oudedijk 30

Namens de eigenaar is in de vorm van een inspraakreactie gevraagd medewerking te verlenen aan het aanpassen van het bouwvlak voor het agrarische bedrijf aan de Oudedijk 30, om zo de realisatie van een nieuwe kalverenstal mogelijk te maken. Deze aanpassing is ruimtelijk inpasbaar, mits het bedrijf van een adequate, landschappelijke inpassing wordt voorzien. Daartoe is een inrichtingsplan opgesteld. Dat plan vormt bijlage 12 van de Bijlagen bij de toelichting.