direct naar inhoud van 8.4 Markveldweg 18
Plan: Agrarische Enclave
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1073-vas2

8.4 Markveldweg 18

Namens de eigenaren is gevraagd medewerking te verlenen aan de realisatie van een tweede bedrijfswoning bij de kalverhouderij aan de Markveldweg 18. Het voornemen is de tweede bedrijfswoning te realiseren op de plek van de solitaire recreatiewoning op het perceel. Hiervoor kon een onbenut deel van het bouwvlak worden verplaatst. De beoogde inrichting is terug te vinden in bijlage 11 van de Bijlagen bij de toelichting.

Ter plaatse is sprake van een toekomstbestendig en ruimschoots volwaardig tweemansbedrijf. De noodzaak voor een tweede bedrijfswoning is in afdoende mate aangetoond. De onderbouwing daarvoor is te vinden in bijlage 11 van de Bijlagen bij de toelichting. Ruimtelijk gezien ligt de huidige recreatiewoning op een dusdanige locatie dat deze weinig ruimtelijke invloed heeft op de omgeving. Het omzetten van een recreatiewoning naar een tweede bedrijfswoning is vanuit deze optiek dus niet bezwaarlijk. Belangrijk aandachtspunt was wel de aan te houden afstand tot het naastgelegen recreatiebedrijf. Hierna is specifiek, akoestisch onderzoek gedaan dat eveens te vinden is bijlage 11 van de Bijlagen bij de toelichting. In dat onderzoek is tevens wegverkeerslawaai beschouwd. Uit dit onderzoek volgt dat een goed woon- en leefklimaat in en rond de tweede bedrijfswoning verzekerd is.