direct naar inhoud van 8.2 Harderwijkerweg 57
Plan: Agrarische Enclave
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1073-vas2

8.2 Harderwijkerweg 57

Namens de eigenaar is gevraagd medewerking te verlenen aan de realisatie van een nevenactiviteit bij de kalverenhouderij aan de Harderwijkerweg 57. De nevenactiviteit betreft een montage- en constructiebedrijf dat zich met name toelegt op de agrarische sector. De ruimtebehoefte beslaat 500 m² in een nieuw op te richten gebouw.

Op zich kan de gevraagde nevenactiviteit niet voldoen aan het provinciale beleid voor niet-agrarische nevenactiviteiten bij agrarische bedrijven. Het provinciale beleid hanteert namelijk een maximum oppervlak van 350 m². Toch omvat het verzoek voldoende aanleiding om af te wijken van die maat. Functioneel gaat het om een bedrijf met vooral agrarische klanten. Die klanten bevinden zich met name in de omgeving van het bedrijf. Er is dus sprake van gebondenheid aan het buitengebied.

Daarnaast biedt een grotere nevenactiviteit een kans voor meer ruimtelijke kwaliteit dan met een 'normale' nevenactiviteit bereikt kan worden. Die kwaliteitswinst kan dusdanig zijn dat een wat grotere nevenactiviteit op deze plek niet bezwaarlijk hoeft te zijn. Concreet komt dit neer op het realiseren van een verhoudingsgewijze forse groensingel op een vrij bepalende plek. Daarnaast is het provinciale doel van de nevenactiviteiten om de (economische) vitaliteit van het buitengebied te bevorderen. Het verzoek sluit daar goed bij aan. Het initiatief is dan ook opgenomen in het plan.

Voor het aantonen van de milieuhygiënische inpasbaarheid is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Daarnaast is voor de groensingel en de overige inpassing van het terrein een inrichtingsplan gemaakt. Het akoestisch onderzoek en het inrichtingsplan zijn opgenomen als bijlage 9 van de Bijlagen bij de toelichting.