direct naar inhoud van 7.7 Defensie
Plan: Agrarische Enclave
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1073-vas2

7.7 Defensie

7.7.1 Gebouwen en bouwwerken

Voor de defensieterreinen binnen het plangebied is de bestemming 'Maatschappelijk - Militaire zaken' opgenomen. Hierbinnen worden alle militaire doeleinden geregeld.

Ten behoeve van gebouwen en bouwwerken is zoveel mogelijk uitgegaan van de bestaande situatie. Het zuidelijke deel van het complex Nieuw – Milligen heeft een maximaal toegestane hoogte van 12 m. De overige complexen op het terrein hebben een toegestane bouwhoogte van 7 m.

Het Garderense veld is in gebruik als militair oefenterrein. Hier mag ten hoogste één gebouw worden gebouwd, waarvan de oppervlakte en de goothoogte niet meer mag bedragen dan 25 m2 respectievelijk 3 m en andere bouwwerken, waarvan de hoogte niet meer dan 4 m mag bedragen.

Op de terreinen bevinden zich enkele zendmasten. Hiervoor wordt een bouwaanduiding 'antennemast' opgenomen. Er geldt een maximale hoogte van 50 m of 100 m.

7.7.2 Veiligheidszonering

Ter plaatse van het defensieterrein is een (voormalige) munitieopslagplaats aanwezig. Omdat deze opslagplaats nog over een milieuvergunning beschikt, worden bijbehorende veiligheidszones in de planregels opgenomen.