direct naar inhoud van 7.4 Archeologie en cultuurhistorie
Plan: Agrarische Enclave
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1073-vas2

7.4 Archeologie en cultuurhistorie

7.4.1 Archeologische waarden

Op 1 september 2007 is de Wet op de Archeologische Monumentenzorg in werking getreden. Hiermee worden de uitgangspunten van het verdrag van Malta binnen de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd.

De wet regelt de bescherming van archeologisch erfgoed in de bodem, de inpassing ervan in de ruimtelijke ontwikkeling en de financiering van archeologisch onderzoek. Het is verplicht om in het proces van ruimtelijke ordening tijdig rekening te houden met de mogelijke aanwezigheid van archeologische waarden.

In de bestemmingsplanregels is conform de nieuwe Wet op de Archeologische Monumentenzorg een regeling voor de omgang met archeologische waarden opgenomen. Deze regeling sluit aan op de Apeldoornse standaardregels.

7.4.2 Monumenten en karakteristieke gebouwen en bouwwerken

De bescherming van de rijks- en de gemeentelijke monumenten is afdoende geregeld in het kader van respectievelijk de Monumentenwet 1988 en de gemeentelijke monumentenverordening. Het bestemmingsplan bevat hier geen regels voor.

De gemeente heeft daarnaast nog extra gebouwen en bouwwerken aangewezen die een cultuurhistorische waarde vertegenwoordigen (zie bijlage 2 Karakteristieke bebouwing). Deze hebben op de verbeelding de bouwaanduiding 'karakteristiek' gekregen. Hiervoor geldt dat de maatvoering voor de bouw- en nokhoogtes op de verbeelding is opgenomen. Een eventueel bouwvlak is beperkt. Ook is een specifieke sloopregeling (omgevingsvergunning) opgenomen.