direct naar inhoud van 6.8 Plankaart
Plan: Agrarische Enclave
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1073-vas2

6.8 Plankaart

Alhoewel het vigerende bestemmingsplan de leidraad vormt, zal deze niet in alle gevallen exact overeen komen met de nieuwe bestemmingsplankaart. Dit heeft met een aantal factoren te maken:

  • de ondergrond;
  • de wijze van tekenen van de plankaart (overeenkomstig de IMRO-standaard);
  • de schaal (het detailniveau) van de plankaart.

Verschillen ten opzichte van de feitelijke en/of vergunde situatie (bijvoorbeeld gebouwen die deels buiten een bouwvlak staan) zijn gecorrigeerd waar mogelijk en wenselijk. Daarnaast zijn naar aanleiding van inspraakreacties en zienswijzen diverse zaken aangepast. Verder zijn ontwikkelingen waarvoor de gemeente in het verleden formeel toestemming heeft verleend, in dit bestemmingsplan en op de plankaart verwerkt.