direct naar inhoud van 6.6 Burgerwoningen, niet-agrarische bedrijven en maatschappelijke functies
Plan: Agrarische Enclave
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1073-vas2

6.6 Burgerwoningen, niet-agrarische bedrijven en maatschappelijke functies

Voor wonen en bedrijvigheid is de huidige bestemming, inclusief de bestaande rechten, zoveel mogelijk overgenomen. Burgerwoningen zijn bestemd als 'Wonen', de niet-agrarische bedrijven als 'Bedrijf' en locaties ten behoeve van het maatschappelijk nut, zoals een verpleeginrichting en een begraafplaats hebben een specifieke bestemming 'Maatschappelijk'.

Het defensieterrein (bestaande uit de drie verschillende terreinen Nieuw-Milligen, Lombok en Garderense Veld) heeft een eigen bestemming 'Maatschappelijk - Militaire zaken' gekregen. Hoewel zich veel natuur op het terrein bevindt, vormen militaire doeleinden het hoofdgebruik van de gronden. De bestemming zoals deze in het vigerende plan is opgenomen, past niet binnen de huidige (digitale) standaarden. Het gehele terrein heeft daarom de bestemming 'Maatschappelijk - Militaire zaken' gekregen, waarbinnen zowel de functies 'kazerne', 'militair oefenterrein' als 'militaire zaken' mogelijk zijn. Voor de bouw- en gebruiksmogelijkheden is aangesloten bij het vigerende bestemmingsplan.