direct naar inhoud van 6.1 Inleiding
Plan: Agrarische Enclave
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1073-vas2

6.1 Inleiding

Uit de ruimtelijke en functionele analyse en de milieuanalyse is gebleken dat het plangebied diverse kwaliteiten bevat die behouden en/of ontwikkeld dienen te worden. Het bestemmingsplan kan hier de randvoorwaarden voor bieden. Daarnaast kan ook het beeldkwaliteitplan daar een bijdrage voor leveren. De hoofddoelstelling voor het plangebied is dan ook 'behoud en ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit in het plangebied'. Op basis van deze hoofddoelstelling zijn de volgende beleidsuitgangspunten geformuleerd. Deze worden in dit hoofdstuk nader toegelicht.

  • Behoud en verduurzaming van de grondgebonden landbouw en de intensieve veehouderij.
  • Behoud en versterking van natuur, landschap en cultuurhistorie.