direct naar inhoud van 4.7 Wonen en werken
Plan: Agrarische Enclave
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1073-vas2

4.7 Wonen en werken

In het plangebied zijn diverse burgerwoningen aanwezig. Een deel van deze woningen ligt aan de Meervelderweg en in buurtschap Meerveld, aan de rand van de Meervelder Enk, en aan de Amersfoortseweg. Ook ligt een groot deel van de bebouwing rond het dorp Uddel. De burgerwoningen bestaan veelal uit voormalige boerderijen.

Ook zijn in het plangebied diverse niet-agrarische bedrijven aanwezig, die al dan niet gelieerd zijn aan de agrarische sector. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld groothandelsbedrijven en bouwbedrijven.

Een bijzonderheid is de aanwezigheid van diverse defensieterreinen, in gebruik door de land- en luchtmacht. Er zijn kazernes, garages en opslagplaatsen. Het oefenterrein Garderense Veld wordt gebruikt voor een groot scala aan oefeningen voor de opleiding van militairen, inclusief gebruik van (rups) voertuigen en/of geschut. Voor helikopters is er de mogelijkheid om te stijgen en te landen.

Woningbouw Uddel

In het in november 2012 door de raad vastgestelde woningbouwprogramma wordt terughoudend omgegaan met nieuwe woningbouwinitiatieven. Het woningbouwprogramma vormt het vertrekpunt voor toevoeging van woningen de komende jaren. Gedurende deze periode zullen ontwikkelingen op de woningmarkt actief gevolgd worden. Dit kan leiden tot bijstelling van het programma.

Bovenstaande heeft ook tot gevolg dat de woningbouwlocatie de Veenkamp, die is opgenomen in de structuurvisie Uddel, nu niet meer is opgenomen in het woningbouwprogramma en dus ook geen vertaling krijgt in dit bestemmingsplan.