direct naar inhoud van 4.2 Geologie
Plan: Agrarische Enclave
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1073-vas2

4.2 Geologie

In het plangebied worden drie typen afzettingen onderscheiden:

  • de stuwwallen van Garderen/ Kootwijk en van de noord-oostelijke Veluwe;
  • de smeltwaterterrassen op de stuwwalflanken;
  • de dalopvulling van afgespoeld stuwwalmateriaal en dekzand.


In de dalopvulling zijn in de ijstijd enkele bijzondere aardvormen ontstaan. In de omgeving van Ouwendorp en Vossen liggen grindheuvels en doodijsgaten. Het Blekemeer en Uddelermeer zijn pingoruïnes (een pingo is een heuvel die ontstaan is doordat een ondergrondse ijslens de bodem heeft opgedrukt. Als het ijs smelt ontstaat een pingoruïne, die de vorm van een krater of meer heeft).

De Hierdense beek heeft er voor gezorgd dat er plaatselijk venige beekafzetting voorkomt. De beekafzetting ligt in een smalle strook langs de beek. Delen van de beekloop zijn in het verleden verlegd om kunstwerken van water te voorzien.

De stuifzandheuvels zijn ontstaan tijdens het Holoceen. De stuifzandheuvels liggen langs de noordwestrand en in de zuidelijke punt van het plangebied, bij het Caitwickerzand.