direct naar inhoud van 3.1 Inleiding
Plan: Agrarische Enclave
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1073-vas2

3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van het relevante ruimtelijk beleid voor het Buitengebied Agrarische Enclave. Het beleid op Europees, rijks-, provinciaal, regionaal en gemeentelijk niveau wordt beschreven. Tezamen vormt dit beleid het kader waarbinnen het huidige gebruik en nieuwe ontwikkelingen in principe plaats dienen te vinden.