direct naar inhoud van 2.1 Inleiding
Plan: Agrarische Enclave
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1073-vas2

2.1 Inleiding

Dit hoofdstuk biedt een overzicht van landschappelijke kwaliteiten in de Agrarische Enclave. Het landschap van de Agrarische Enclave is het resultaat van een continue wisselwerking tussen natuurlijke processen en menselijke ingrepen, waarbij de laatste steeds nadrukkelijker van invloed is geworden. Aan de hand van de opbouw van het landschap en de daaruit volgende indeling in landschapstypen wordt het plangebied beschreven. Deze gebiedsbeschrijving als onderdeel van de plantoelichting werkt verklarend voor de gemaakte keuzes in het bestemmingsplan, zowel voor de regels als voor de verbeelding.