direct naar inhoud van 1.6 Gevolgen uitspraak AbRS 25 juni 2014
Plan: Agrarische Enclave
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1073-vas2

1.6 Gevolgen uitspraak AbRS 25 juni 2014

Op 25 juni 2014 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak uitspraak (kenmerk 201306598/1/R2) gedaan over de beroepen die waren ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van dit bestemmingsplan. Daarbij heeft de Afdeling het vaststellingsbesluit vernietigd voor zover het betreft het plandeel met de bestemming 'Wonen' voor de gronden aan de Aardhuisweg 58 te Uddel en het plandeel met de bestemming 'Agrarisch' voor de gronden aan de Aardhuisweg 86 in Uddel, voorzover daaraan niet de aanduiding 'parkeerterrein' is toegekend. Ook heeft de Afdeling de raad opgedragen om binnen vier weken na verzending van de uitspraak ervoor zorg te dragen dat het hiervoor vermelde onderdeel wordt verwerkt in het elektronisch vastgestelde plan dat te raadplegen is op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. Door deze uitspraak zijn beide, genoemde plandelen vervallen. Voor de uitspraak zie Uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, vaststellingsbesluit en zienswijzennota.

De uitspraak is in het bestemmingsplan verwerkt door beide plandelen van de plankaart te verwijderen.