direct naar inhoud van 1.2 Achtergrond
Plan: Agrarische Enclave
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1073-vas2

1.2 Achtergrond

De Agrarische Enclave is één gebied, maar ligt in vier gemeenten: Apeldoorn, Barneveld, Ermelo en Nunspeet. Gezien de specifieke situatie (een groot landbouwgebied in het grootste natuurgebied van Nederland) en de specifieke problematiek ('stevige' landbouw versus de bescherming van waardevolle natuur), heeft het gebied de afgelopen jaren in regionaal verband aandacht gekregen. De gemeenten werken samen met de provincie Gelderland en andere partijen in het gebied aan de toekomstgerichtheid van de Agrarische Enclave. Het gemeenschappelijk doel is het beschermen van de natuur, het landschap en de milieukwaliteit, beschermen en verbeteren, terwijl de economie niet tot stilstand zou moeten komen.

In dat gebiedsproces is eind jaren negentig begonnen aan een 'intergemeentelijk' bestemmingsplan voor het gebied. Er werden vier verschillende bestemmingsplannen opgesteld, waarbij de wijze van bestemmen onderling zoveel mogelijk gelijk gehouden. Voor het Apeldoornse deel werd het bestemmingsplan in 2001 vastgesteld.

In dit vigerende plan is, door brede zones aan te geven rond de natuurgebieden, duidelijk gemaakt waar de landbouw nog ontwikkelingsmogelijkheden heeft en waar de natuur prevaleert. Na diverse beroepszaken en een reparatieplan is het proces in 2007 afgerond.

In 2005 is door de provincie Gelderland het Reconstructieplan Veluwe vastgesteld. Het Reconstructieplan onderkent de bijzondere positie van de Agrarische Enclave. In anticipatie hierop is in regioverband het convenant Agrarische Enclave Uddel-Elspeet opgesteld. Dit convenant realiseert een win-win situatie in de Agrarische Enclave voor de kalverhouderij, de natuur, het landschap en de recreatie:

  • de kalverhouderij kan zich in een beperkte omvang blijven ontwikkelen;
  • de natuur wordt beter beschermd tegen milieubelasting en nieuwe natuur wordt gerealiseerd;
  • het landschap wordt verfraaid door betere landschappelijke inpassing van stallen en (gedeeltelijke) sloop van stallen van bedrijfsbeëindigers en;
  • het gebied wordt aantrekkelijker voor recreanten.

In een gebied waar hard aan de reconstructiedoelen gewerkt worden, nadert het bestemmingsplan voor het Apeldoornse deel zijn houdbaarheidsdatum. Het plan is namelijk voor het overgrote deel in 2003 onherroepelijk geworden. Om datzelfde te laten gebeuren met een nieuwe plan in 2013, conform de bepalingen van de Wro, is in 2010 gestart met dit nieuwe bestemmingsplan.