direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding
Plan: Agrarische Enclave
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1073-vas2

1.1 Aanleiding

Rond de dorpen Uddel en Elspeet ligt de Agrarische Enclave, een bijzonder en relatief groot gebied binnen de bossen van de Veluwe. In de Agrarische Enclave is het areaal landbouwgrond groter dan de hoeveelheid bos en natuur. Dit agrarische gebied wordt geheel omzoomd door de bossen en heidevelden van de Veluwe. Vanuit het verleden heeft de landbouw, en dan met name de kalverenhouderij, hier kunnen uitgroeien tot een belangrijke motor van de economie. Gelijktijdig geldt voor het gebied een breed scala aan doelstellingen op het vlak van milieu, water, economie en landschap. De ligging van de Agrarische Enclave in een waardevol natuurgebied brengt beperkingen met zich mee voor de veelal levensvatbare agrarische bedrijven. Daarnaast speelt ook de wens voor schaalvergroting bij agrarische bedrijven. Kleine bedrijven stoppen, grote bedrijven worden groter.

Om een goede ruimtelijke kwaliteit te behouden en tegelijkertijd in te spelen op ontwikkelingen in het gebied, moet de gemeente over een instrumentarium beschikken om hierop actief te kunnen sturen. Ook is het op grond van de Wet ruimtelijke ordening verplicht dat de gemeenteraad iedere tien jaar opnieuw een bestemmingsplan voor een gebied vaststelt. Om deze redenen is de gemeente gestart met de herziening van diverse bestemmingsplannen. Het nieuwe bestemmingsplan zal de bestaande waarden moeten beschermen, maar tegelijkertijd over voldoende flexibiliteit moeten beschikken om in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen.

In deze toelichting is onderzocht wat de aanwezige waarden in het plangebied zijn en hoe deze binnen het bestemmingsplan zo goed mogelijk beschermd en ontwikkeld kunnen worden.