direct naar inhoud van Artikel 40 wro-zone - wijzigingsgebied 2
Plan: Agrarische Enclave
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1073-vas2

Artikel 40 wro-zone - wijzigingsgebied 2

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen door aan de gronden ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied 2' bestemmingen en aanduidingen toe te kennen, die voorzien in een bouwbedrijf en in het niet meer van toepassing zijn van het bepaalde in lid 46.3. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

  • a. op het perceel is niet meer dan 1 hoofdgebouw aanwezig, danwel het aantal hoofdgebouwen dat meer aanwezig is, wordt gesloopt;
  • b. het bepaalde in lid 46.3 wordt buiten toepassing verklaard;
  • c. de aanwezige woning op het perceel wordt de bedrijfswoning;
  • d. het oppervlak aan gebouwen en overkappingen voor het bedrijf bedraagt niet meer dan 350 m²;
  • e. de beoogde situatie een redelijke inpassing in het landschap krijgt met behulp van opgaande beplanting;
  • f. de inpassing in het landschap leidt tot een verbetering van het stedenbouwkundige en landschappelijke beeld.