direct naar inhoud van Artikel 39 wro-zone - wijzigingsgebied 1
Plan: Agrarische Enclave
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1073-vas2

Artikel 39 wro-zone - wijzigingsgebied 1

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen door gronden ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied 1' om te zetten in bestemmingen en aanduidingen toe te kennen, die voorzien in de realisatie van een bedrijventerrein, waarbij de volgende voorwaarden gelden:

  • a. het betreft bedrijfsactiviteiten tot ten hoogste milieucategorie 3.2;
  • b. de oppervlakte van het bedrijventerrein niet meer dan 4 ha bedraagt;
  • c. de ontsluiting van het terrein plaatsvindt vanaf de Elspeterweg;
  • d. wordt voorzien in een redelijke inpassing van een en ander in het landschap, al of niet met behulp van opgaande beplanting;
  • e. wordt gekomen tot een zorgvuldige inpassing binnen de bestaande ruimtelijke structuur;
  • f. de belangen van de omliggende, agrarische bedrijven worden, mede in verband met het aspect geur, niet geschaad.