direct naar inhoud van Artikel 38 waardevol verkavelingspatroon
Plan: Agrarische Enclave
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1073-vas2

Artikel 38 waardevol verkavelingspatroon

38.1 Aanduidingsregel

Ter plaatse van de aanduiding 'waardevol verkavelingspatroon' zijn de gronden, naast de aldaar voorkomende bestemming, mede bestemd voor de instandhouding van het verkavelingspatroon in het landschap, waaronder begrepen de kavelstructuur, kavelgrensbeplantingen en het slotenpatroon.

38.2 Strijdig gebruik

Als strijdig gebruik geldt het gebruik van gronden ter plaatse van de aanduiding 'waardevol verkavelingspatroon' op een wijze die leidt tot een significante aantasting van de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied.

38.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden

De in artikel 45 opgenomen regels voor omgevingsvergunningen voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden zijn van toepassing.