direct naar inhoud van Artikel 16 Verkeer - Weg
Plan: Agrarische Enclave
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1073-vas2

Artikel 16 Verkeer - Weg

16.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Weg' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. verkeersdoeleinden (met inbegrip van de nodige rijwegen, vluchtstroken, fiets- en voetpaden), met dien verstande dat per rijweg ten hoogste het bestaande aantal rijstroken zijn toegestaan;
  • b. parkeerplaatsen en transferia;
  • c. nutsvoorzieningen;
  • d. voor zover aangeduid gelden tevens de regels voor gebiedsaanduidingen van hoofdstuk 3;

met de daarbij bijbehorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde en voorzieningen, waaronder in ieder geval begrepen ongelijkvloerse kruisingen, in- en uitritten, overkappingen, tunnels, bruggen, taluds, bermen en bermsloten, geluidwerende voorzieningen en afschermingen.

16.2 Bouwregels

Naast de algemene bouwregels van artikel 24 en de regels voor gebiedsaanduidingen van hoofdstuk 3 gelden de specifieke regels van het navolgende bebouwingsschema.

Bebouwing   Maximale oppervlakte   Maximale goothoogte   Maximale bouwhoogte   Bijzondere regels  
Antennemasten voor telecommunicatie met bijbehorende gebouwen   15 m²     de ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' aangegeven waarde   ter plaatse van de aanduiding 'antennemast'
 
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde       - antenne-installaties: 15 m - overkappingen: 3 m
- overig: 2 m