direct naar inhoud van 6.2 Inspraak
Plan: Bestemmingsplan Bedrijventerrein Ecofactorij
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1071-vas1

6.2 Inspraak

Overeenkomstig het in de gemeentelijke inspraakverordening bepaalde heeft het voorontwerp van dit bestemmingsplan met ingang van 19 mei 2011 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage gelegen met de mogelijkheid een inspraakreactie in te dienen. Er zijn reacties ontvangen. Deze reacties zijn samengevat en beantwoord in het 'Inspraakverslag bestemmingsplan Bedrijventerrein Ecofactorij', die als bijlage is toegevoegd aan deze toelichting.